index.php
Altun Medikal

Altun Medikal

Altun Medikal

BAKIM VE YENİLEME

Tüm cerrahi aletler de oluşan pas, krozyon ve biofilmlerin temizlenmesinde, ayrıca yüksek basınç ve ısı sonucu meydana gelen yüzeysel yanık lekelerinin temizliğinde kullanılır.

DENTAL TEMİZLEME

Kan, tükrük, doku parçaları gibi organik kirliliklerin yanında ölçü kaşıkları, siman camları ve spatüllerde biriken aljinat dahil tüm inorganik kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.